Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn. Adaptacja i przebudowa budynku jednorodzinnego przy ul. Wallacha 167 w Skrzyszowie celem wydielenia 4 lokali z przeznaczeniem na mieszkania socjalne BU-BI.7013.0007.2020 2021-03-17 10:19 2021-03-24 15:00
2. Opracowanie aplikacji multimedialnej FZ-PI.042.1.2.2021 2021-03-08 09:39 2021-03-19 23:59
Legenda
- Current
- Archive